VerdipapirfondVerdipapirfond

Synes du at banken gir for dårlig avkastning på sparepengene dine, så lønner det seg å sette de inn i et fond. Det kan være store penger å tjene på et verdipapirfond, og den største fordelen med slike fond er at det ikke krever noen kunnskaper fra deg som investor. Et verdipapirfond kan ses på som en kollektiv investering blant alle som gjør et innskudd i fondet, og så skal en ledergruppe på best mulig vis forvalte de innskuddene som har blitt gjort.

Med andre ord overlater du pengene dine i hendene til ekspertene, med et mål om å oppnå en avkastning som er prosentvis høyere enn hva du hadde fått dersom du sparte i banken. Det finnes en rekke ulike verdipapirfond, og vi skal se nærmere på de mest populære.

Hvorfor spare i verdipapirfond

Den fremste årsaken til at man vil sette pengene sine i et verdipapirfond, er fordi det er lønnsomt. Det er langt mindre risiko enn å investere i aksjer på egen hånd, og man slipper å jobbe for pengene. Balansen mellom risiko og avkastning veier i stor grad mot sistnevnte når man snakker om et verdipapirfond. Dette takket være at det er en forvalter som tar seg av pengene dine, samtidig som all informasjon til myndighetene og lignende blir på det rene.

Det krever ikke noen spesielle forhåndskunnskaper eller annet for å bli med i et verdipapirfond. Alt du trenger er sparepenger, og det er slettes ikke alle fond som krever mange titalls tusener. I enkelte fond kan du begynne med noen hundrelapper, mens andre igjen har minsteinnskudd som kun passer for storfikserne. Kort fortalt så finnes det et verdipapirfond for alle, og det vil i de fleste tilfeller være snakk om bedre avkastning enn hva man får i banken. Det handler bare om å tørre!

Ulike typer verdipapirfond

Som du kanskje har skjønt, så finnes det mange forskjellige typer verdipapirfond. Enkelte er mer populære enn andre, og mens enkelte gir høyere avkastning så er som regel risikoen også større. Andre verdipapirfond igjen vil man måtte investere mye i over lengre tid for å tjene noe på det, samtidig som risikoen er så godt som null.

Aksjefond

Den mest populære formen for verdipapirfond er et aksjefond. Dette kan sammenlignes med å kjøpe aksjer på børsen, men forskjellen er at du slipper å ha kunnskaper om hva som skal kjøpes og selges. Alt du gjør er å sette inn penger i fondet, så blir dine og andre investorers penger investert på aksjemarkedet av erfarne bransjefolk. Minst 80 prosent av innskuddet i et aksjefond skal investeres i aksjemarkedet, og sjansene for god avkastning her er meget store.

Risikoen er noe større i et aksjefond enn hva det er i andre verdipapirfond, men undersøkelser viser at man gjerne tjener 3-4 prosent høyere enn hva man gjør ved risikofri sparing i bank. Enkelte aksjefond oppnår enkelte år såpass gode resultater at investorene tjente mellom 20 til 30 prosent på innskuddene sine! Igjen så handler det om å tørre.

Pengemarkedsfond

Mens man i et aksjefond gjerne må ha is i magen og satse på investeringer over lengre tid, så er det annerledes i et pengemarkedsfond. Her investeres kapitalen i kortsiktige rentepapirer, der bindingstiden må være maksimalt ett år (dersom det overstiger dette, så kalles det for et obligasjonsfond). Her er det ganske så strenge regler til hva det kan investeres i, og det skal kun investeres i verdipapirer som har blitt analysert til å være av særdeles høy kvalitet. Derfor anses pengemarkedsfond som den typen fondsparing med lavest risiko.

Indeksfond

Et indeksfond er også en veldig trygg form for investering, der man setter pengene i et fond som ofte følger referanseindeksen på Oslo Børs. Det betyr at man får en forutsigbar avkastning på pengene, ettersom fondet vil ha en tilsvarende stigning som indeksen man følger. Her kan man dessuten spare svært lite penger, og det er også trolig det minst kostnadsfulle verdipapirfondet av de tre nevnte. Enkelte fond lar deg spare så lite som 100 kroner. Heller ikke her er det nødvendig med kunnskaper for å delta – alt du behøver er sparepenger som du er villige til å risikere (med svært liten risiko).

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Verdipapirfond

http://www.altomfond.no/Fondshandboken/Hva_er_verdipapirfond+/