Forbrukslåntesten.com Økonomi 5 fradrag du må sjekke på skattemeldingen som lønnsmottaker

5 fradrag du må sjekke på skattemeldingen som lønnsmottaker

5 fradrag du må sjekke på skattemeldingen som lønnsmottaker post thumbnail image

Millioner av nordmenn mottar i disse dager skattemeldingen for 2016 – tidligere kjent som ‘selvangivelsen’. Fra og med 4 April 2017 kan man sjekke tallene via Altinn på egenhånd, så fremt man har bankID til identifisering. Et krav fra myndighetenes side er at man selv sjekker tallene, og kontrollerer at informasjonen som oppgis stemmer.

Utover å dobbeltsjekke lønnsinntekt og betalt skatt, er det mye du kan gjøre på egenhånd for å kutte skatteregningen. I prinsippet er det slik at du kan kreve fradrag for alle utgifter relatert til ervervelse av inntekten du fører opp. Reglene for beskatning er kompliserte, og avhenger i stor grad av hvor mye du tjener, samt hvilken type inntekt det er snakk om.

Her har vi fokusert på fradrag som gjelder for lønnsmottakere som har et normalt arbeidsforhold i henhold til norsk lovgivning. Av den grunn har vi ikke inkludert fradrag for de som driver eget Enkeltmannsforetak, men mindre denne personen tar ut lønn fra selskapet og betaler arbeidsgiveravgift. Nedenfor finner du 5 fradrag du må sjekke på skattemeldingen som lønnsmottaker.

Fradrag # 1 – Reisekostnader til og fra jobb

De som reiser til og fra jobb kan trekke fra deler av kostnadene, så fremt de overskrider egenandelen på 22 000 kroner. Fradraget baseres på en sats, som i skrivende stund er satt til 1,50 kroner per km. Reiser du mer enn 50 000 km til og fra arbeidsplassen vil fradraget synke til 70 øre per km. Nedenfor har vi satt opp et enkelt regneeksempel som viser hvor mye penger du kan spare:

220 reisedager x 70 km x 1,50 kr = 23 100
Fratrekk for egenandel = 22 000
Sum fradrag på skatten = 1 100

Fradrag # 2 – Renter betalt på lån

Fra og med 2016 kan du trekke fra 25 prosent av rentekostnadene i løpet av inntektsåret. Denne regelen gjelder for slike finansielle produkter som forbrukslån, kredittkort, huslån og billån. Samme regel gjelder for lån gitt av arbeidstaker og private kredittytere. Det er viktig at begge parter oppgir informasjonen i skattemeldingen.

Husk at du også kan trekke fra kostnader til etablering av lånet, og eventuelle renter på lån i utlandet. Samme regel gjelder også for refinansiering av eksisterende gjeld, der hele beløpet kan trekkes fra.

Norske banker og kredittinstitusjoner plikter å rapportere disse tallene på egenhånd, og postene vil derfor vanligvis være ferdig utfylt i skattemeldingen. Det lønner seg likevel å sjekke disse grundig, da feil kan forekomme.

For eksempel: Har du betalt 5 000 kroner i renteutgifter i løpet av inntektsåret, vil du kunne trekke fra 1 250 på skatten.

Fradrag # 3 – Fagforeningskontigenten

Som medlem av en fagforening kan du trekke fra inntil 3 850 kroner på skattepliktig inntekt, basert på hvor mye medlemskapet koster. Hvor mye penger du sparer avhenger av din personlige skattesats, og det kan fort bli snakk om en del penger.

For eksempel: En arbeidstaker som skatter 36 prosent, vil få skatteregningen sin redusert med 1 386 kroner gjennom fradraget ( 3 850 x 0,36 = 1 386). Det skyldes at fagforeningskontigenten kun trekkes fra på skattepliktig inntekt, og ikke selve skatten man skylder. Forøvrig er det arbeidsgiveren din som vanligvis betaler inn fagforeningskontigenten, gjennom trekk i lønnen.

Fradrag # 3 – Foreldrefradraget

  • Utgifter til barnehage og annet barnepass
  • SFO og fritidsordning
  • Kontingent til barnas idrettslag
  • Andre tilbud til barn på fritiden; slik som dans, musikk og teater.

Du kan trekke fra inntil 25 000 kroner på selvangivelsen for det første barnet, og 15 000 for hvert påfølgende barn. Husk at skatteetaten kan kreve dokumentasjon på kostnadene i ettertid i form av kvitteringer. Vær derfor påpasselig med å arkivere alle bilag relatert til barnet.

Fradrag # 4 – Utleie av egen bolig

Du kan leie ut hele eller deler av boligen din skattefritt i løpet av inntektsåret, gitt at du oppfyller lovens vilkår. All inntekt vil være skattefri så fremt din disponible andel utgjør minst 50 prosent av boligens ligningsverdi. For utleie som overskrider denne grensen kan du maks tjene 20 000 kroner skattefritt i løpet av inntektsåret.

De som er skattepliktige har også krav på en rekke fradrag, som er verdt å dobbeltsjekke. Blant disse fradragene finner vi blant annet:

  • Eiendomsskatt betalt til kommunen (kun for den delen som leies ut)
  • Kommunale utgifter til vann, kloakk og søppel
  • Vedlikehold av utleieenheten (for eksempel bytte av sprinkler på badet)
  • Avskrivninger på inventar (gjøres over en fastsatt tidsperiode)
  • Varer og tjenester relatert til vedlikehold. For eksempel spiker og fugemasse.

Her er det viktig å påpeke fradraget ikke gjelder for oppgraderinger i utleieenheten. Velger du å pusse opp badet vil det ikke kunne regnes som nødvendig vedlikehold under dagens regelverk. Reglene kan være noe kompliserte, så det lønner seg å konsultere autorisert regnskapsfører hvis man har spørsmål.

Fradrag # 5 – Penger til veldedighet?

Her stilles det også et krav til den organisasjonen som mottar gaven, om at beløpet må innrapporteres til myndighetene. Husk som vanlig å be om kvittering, slik at du kan bevise transaksjonen i ettertid.

Related Post